ประวัติการแข่งขัน Asian University Go Tournament

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ได้ประสานความร่วมมือจัดทำ “โครงการหมากล้อมอุดมศึกษา” ขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2548 โดยการสนับลสนุนการสาธิตหมากล้อมในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 หรือ “แม่โดมเกมส์”  ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นกิจกรรมแรก ในปี 2539 หมากล้อมได้รับการบรรจุอย่างเป็นทางการในกีฬามหาวิทยาลัยชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประเภทหมากกระดาน ครั้งที่ 23 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ โดยมีนักกีฬาจาก 11 สถาบันเข้าร่วมแข่งขัน และจัดการแข่งขัน Asian University Go Tournament  ครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในปี 2544 ซึ่งเป็นการแข่งขันหมากล้อมอุดมศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 โดยมีนักกีฬา 8 ประเทศในการเข้าร่วมแข่งขัน

The Asian University Go Tournament 2001 (U-Go VI)

a1

Co-Host           Sripatum University

Date     16 – 19 October 2001

Category of game        High Dan and Low Dan

Participating countries China, Chinese Taipei, Japan, Korea, Malaysia, Singapore and Thailand

The Asian University Go Tournament 2002 (U-Go VII)

 

a2

Co-Host           Thammasart University

Date     21 – 24 November 2002

Category of game        Team

Participating countries China, Chinese Taipei, Japan, Korea, Singapore and Thailand

Team Result  

The Winner      : China

The 1st Runner-up       : Korea

The 2nd Runner-up     : Chinese Taipei

The Asian University Go Tournament 2003 (U-Go VIII)

a3

Co-Host           Assumption University, Bangna Campus

Date     13 – 15 October 2003

Category of game        Team and Individual

Participating countries China, Chinese Taipei, Japan, Korea, Singapore, Vietnam and Thailand

Team Result  

The Winner      : China

The 1st Runner-up       : Korea

The 2nd Runner-up     : Chinese Taipei

The Asian University Go Tournament 2004 (U-Go IX)

a4

Co-Host           University of the Thai Chamber of Commerce

Date     25 – 28 October 2004

Category of game        Team and Individual

Participating countries China, Chinese Taipei, Japan, Korea, Malaysia, Singapore, Vietnam and Thailand

Remark            China had 2 teams for participating in this game. Chinese Go Association Team and Zhuhai Go Association Team

Team Result  

The Winner      : Korea

The 1st Runner-up       : China (Chinese Go Association)

The 2nd Runner-up     : Japan

Individual Result      

The Winner      : Hyun-Ji Yong (Korea)

The 1st Runner-up       : Jin Zhen Cheng (Japan)

The 2nd Runner-up     : Cho Suk Bin (Korea)

The Asian University Go Tournament 2005 (U-Go X)

a5

Co-Host           Siam University

Date     19 – 22 October 2005

Category of game        Team and Individual

Participating countries China, Chinese Taipei, Hong Kong, Japan, Korea, Macau, Malaysia, Singapore, Vietnam and Thailand

Team Result  

The Winner      : China

The 1st Runner-up       : Chinese Taipei

The 2nd Runner-up     : Korea

Individual Result      

The Winner      : Hyun-Ji Yong (Korea)

The 1st Runner-up       : Jin Zhen Cheng (Japan)

The 2nd Runner-up     : Cho Suk Bin (Korea)

The Asian University Go Tournament 2006 (U-Go XI)

a6

Co-Host           Dhurakij Pundit University

Date     18 – 20 October 2006

Category of game        Team and Individual

Participating countries China, Chinese Taipei, Hong Kong, Japan, Korea, Macau, Malaysia, Singapore, Vietnam and Thailand

Team Result  

The Winner      : Korea

The 1st Runner-up       : Chinese Taipei

The 2nd Runner-up     : Japan

Individual Result      

The Winner      : Park Jong-Wook (Korea)

The 1st Runner-up       : Hong Seul-Ki (Korea)

The 2nd Runner-up     : Lin, Shin-Wei (Chinese Taipei)

The Asian University Go Tournament 2007 (U-Go XII)

a7

Co-Host           Khon Kean University

Date     24 – 27 October 2007

Category of game        Team and Individual

Participating countries China, Chinese Taipei, Hong Kong, Japan, Korea, Macau, Malaysia, Singapore, Vietnam and Thailand

Team Result  

The Winner      : China

The 1st Runner-up       : Japan

The 2nd Runner-up     : Korea

Individual Result      

The Winner      : Kim Ji Eun (Korea)

The 1st Runner-up       : Xue Lei (China)

The 2nd Runner-up     : Jiang Yang (China)

The Asian University Go Tournament 2008 (U-Go XIII)

a8

Co-Host           Rangsit University

Date     26 – 31 October 2008

Category of game        Team and Individual

Participating countries China, Chinese Taipei, Hong Kong, Japan, Korea, Macau, Malaysia, Singapore, Vietnam and Thailand

Team Result  

The Winner      : Japan

The 1st Runner-up       : Korea

The 2nd Runner-up     : Singapore

Individual Result      

The Winner      : Xie Tang (Singapore)

The 1st Runner-up       : Bae Duk-Han (Korea)

The 2nd Runner-up     : Bao Yun (China)

The Asian University Go Tournament 2009 (U-Go XIV)

a9

Co-Host           Kasetsart University (Kamphaeng Saen Campus)

Date     19 – 21 October 2009

Category of game        Team and Individual

Participating countries China, Chinese Taipei, Hong Kong, Japan, Korea, Macau, Malaysia, Singapore, Vietnam and Thailand

Team Result  

The Winner      : China

The 1st Runner-up       : Korea

The 2nd Runner-up     : Chinese Taipei

Individual Result      

The Winner      : Chen Xiao Chen (China)

The 1st Runner-up       : Xie Tang (Singapore)

The 2nd Runner-up     : Seo, Yu-Tae (Korea)

The Asian University Go Tournament 2010 (U-Go XV)

 

a10

Co-Host           Chiang Mai University

Date     27 – 29 October 2010

Category of game        Team and Individual

Participating countries China, Chinese Taipei, Hong Kong, Japan, Korea, Malaysia, Singapore and Thailand

Team Result  

The Winner      : Korea

The 1st Runner-up       : Chinese Taipei

The 2nd Runner-up     : Japan

Individual Result      

The Winner      : Lai Yu Cheng (Chinese Taipei)

The 1st Runner-up       : Cho Bum Keum (Korea)

The 2nd Runner-up     : Bae Duk Han (Korea)

The Asian University Go Tournament 2011 (U-Go XVI)

a11

Co-Host           Suranaree University of Technology Nakhon Ratchasima

Date     17 – 19 October 2010

Category of game        Team and Individual

Participating countries China, Chinese Taipei, Hong Kong, Japan, Korea, Malaysia, Singapore, Vietnam, Laos and Thailand

Team Result  

The Winner      : China

The 1st Runner-up       : Chinese Taipei

The 2nd Runner-up     : Korea

Individual Result      

The Winner      : Hsiao Cheng Hao (Chinese Taipei)

The 1st Runner-up       : Lin Shu Yang (Chinese Taipei)

The 2nd Runner-up     : Li Jian Yu (China)

The Asian University Go Tournament 2012 (U-Go XVII)

a12

Co-Host           Pibulsongkram Rajabhat University (Phitsanuloke)

Date     12 – 17 October 2012

Category of game        Team and Individual

Participating countries China, Chinese Taipei, Hong Kong, Japan, Korea, Malaysia, Singapore, Vietnam, Laos and Thailand

Team Result  

The Winner      : China

The 1st Runner-up       : Korea

The 2nd Runner-up     : Chinese Taipei

Individual Result      

The Winner      : Park Moonkyo (Korea)

The 1st Runner-up       : Lin Hsiu Ping (Chinese Taipei)

The 2nd Runner-up     : Luo De Long (China)

The Asian University Go Tournament 2013 (U-Go XVIII)

a13

Co-Host           Ramkhamhaeng University (Bangkok)

Date     26 – 31 October 2013

Category of game        Team and Individual

Participating countries China, Chinese Taipei, Hong Kong, Japan, Korea, Malaysia, Singapore, Vietnam, Laos , Philippines , Mongolia and Thailand

Team Result  

The Winner      : China

The 1st Runner-up       : Chinese Taipei

The 2nd Runner-up     : Korea

Individual Result      

The Winner      : Li Zhang Yuan (China)

The 1st Runner-up       : Lin Hsiu Ping (Chinese Taipei)

The 2nd Runner-up     : Su Guang Yue (China)

The Asian University Go Tournament 2014 (U-Go XIX)

a14

Co-Host           Mae Fah Luang University (Chiangrai)

Date     12 – 17 November 2014

Category of game        Team and Individual

Participating countries Brunei , China, Chinese Taipei, Hong Kong, Japan, Korea, Malaysia, Singapore, Vietnam and Thailand

Team Result  

The Winner      : China

The 1st Runner-up       : Chinese Taipei

The 2nd Runner-up     : Korea

Individual Result      

The Winner      :  Li Hao Jie (China)

The 1st Runner-up       :  Wang Wei (China)

The 2nd Runner-up     :  Kim Donghan (Korea)

The Asian University Go Tournament 2016 (U-Go XX)

a15

Co-Host           Chulalongkorn University

Date     3 – 8 April 2016

Category of game        Team and Individual

Participating countries Brunei , China, Chinese Taipei, Hong Kong, Japan, Korea, Malaysia, Singapore, Vietnam, Indonesia and Thailand

Team Result  

The Winner      : Korea

The 1st Runner-up       : Chinese Taipei (Association)

The 2nd Runner-up     : Japan

Individual Resuit

The Winner      : Park Jongwook (Korea)

The 1st Runner-up       : Jo Namkyun (Korea)

The 2nd Runner-up     : Chan Yi Tien Chinese Taipei (Association)

The Asian University Go Tournament 2018 (U-Go XXI)

a16

Co-Host           Silpakorn University

Date     24 – 28 June 2018

Category of game        Team and Individual

Participating countries Brunei, China, Chinese Taipei, Hong Kong, Japan, Korea, Malaysia, Singapore, Vietnam, Macau, Indonesia and Thailand

Team Result  

The Winner      : China

The 1st Runner-up       : Chinese Taipei (Association)

The 2nd Runner-up     : Korea

Individual Resuit

The Winner      : Liu Tanghao (China)

The 1st Runner-up       : Lin Hsiu Ping (Chinese Taipei)

The 2nd Runner-up     : Jang Myeongsu (Korea)

Alumni Triple GO

The Winner      : Chinese Taipei (Association)

The 1st Runner-up       : Thailand

The 2nd Runner-up     : China