กำหนดการแข่งขัน

กำหนดการ

การแข่งขัน Asian University Go Tournament 2019

และการแข่งขันหมากล้อมอุดมศึกษา ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 22

ระหว่างวันที่ 19-23 กันยายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

วัน / เวลา กิจกรรม สถานที่
วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562
08.00 น. – 16.00  น. Check – in โรงแรม Grand Amazon Hotel
17.00  น. ปฐมนิเทศ/จับสลากแบ่งสาย โรงแรม Grand Amazon Hotel
18.30  น. รับประทานอาหารเย็น โรงแรม Grand Amazon Hotel
 

วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562

07.00 น. – 08.30 น. รับประทานอาหารเช้า โรงแรม Grand Amazon Hotel, โรงแรมอู่ทองการ์เด้น
09.00 น. – 10.00 น. พิธีเปิด อาคารบริการวิชาการ ห้องประชุมนารีอินทนนท์ ชั้น 5
10.00 น. – 12.30 น. การแข่งขันรอบที่ 1 อาคารบริการวิชาการ ห้องประชุมนารีอินทนนท์ ชั้น 5
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน อาคารบริการวิชาการ ห้องประชุมชมพูนุช 1A ชั้น 4
14.00 น. – 17.00 น. การแข่งขันรอบที่ 2 อาคารบริการวิชาการ ห้องประชุมนารีอินทนนท์ ชั้น 5
18.00 น. – 21.00 น. Welcome Party หอประชุมจันทน์ผา
 

วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562

07.00 น. – 08.30 น. รับประทานอาหารเช้า โรงแรม Grand Amazon Hotel, โรงแรมอู่ทองการ์เด้น
09.00 น. – 12.00 น. การแข่งขันรอบที่ 3 อาคารบริการวิชาการ ห้องประชุมนารีอินทนนท์ ชั้น 5
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน อาคารบริการวิชาการ ห้องประชุมชมพูนุช 1A ชั้น 4
14.00 น. – 17.00 น. การแข่งขันรอบที่ 4 อาคารบริการวิชาการ ห้องประชุมนารีอินทนนท์ ชั้น 5
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น หอประชุมจันทน์ผา
19.30 น. Teaching Game อาคารบริการวิชาการ ห้องประชุมนารีอินทนนท์ ชั้น 5
21.30 น. อาหารรอบดึก อาคารบริการวิชาการ ห้องประชุมนารีอินทนนท์ ชั้น 5
 

วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562

07.00 น. – 08.30 น. รับประทานอาหารเช้า โรงแรม Grand Amazon Hotel, โรงแรมอู่ทองการ์เด้น
09.00 น. – 12.00 น. การแข่งขันรอบที่ 5 อาคารบริการวิชาการ ห้องประชุมนารีอินทนนท์ ชั้น 5
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน อาคารบริการวิชาการ ห้องประชุมชมพูนุช 1A ชั้น 4
14.00 น. – 17.00 น. การแข่งขันรอบที่ 6 อาคารบริการวิชาการ ห้องประชุมนารีอินทนนท์ ชั้น 5
18.00 น. Farewell  Party   และมอบรางวัล หอประชุมจันทน์ผา
 

วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562

07.00 น. -12.00 น. Check Out โรงแรม Grand Amazon Hotel, โรงแรมอู่ทองการ์เด้น