กฎ กติกา การแข่งขัน

หมากล้อมอุดมศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21

ประเภททีม และ บุคคลหญิง

คุณสมบัตินักกีฬา ให้เป็นไปตามข้อบังคับของคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2555

วันที่จัดการแข่งขัน

24 – 28 มิถุนายน 2561

ผู้เข้าแข่งขันของแต่ละสถาบัน

1. ประเภททีม 3 คน ส่งได้สถาบันละ 1 ทีม (ไม่จำกัดเพศ)

2. ประเภทบุคคลหญิง ส่งได้สถาบันละ 1 คน

ระบบจัดการแข่งขัน
– ใช้การแข่งขันแบบ Swiss System จำนวน 6 รอบ
– Time allowance 60 นาที + Canndian Byoyomi 25 เม็ด 10 นาที
– Komi 6.5 คะแนน
– หากนักกีฬามาสายเกิน 15 นาที จะถูกปรับแพ้ในกระดานนั้น

มารยาทในการแข่งขัน
– ให้นักกีฬาแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ห้ามใส่รองเท้าแตะ
– ให้นักกีฬาแต่ละสถาบัน ใส่เสื้อ U-GO หรือใส่เสื้อทีมของตนในระหว่างแข่งขัน

รางวัลในการแข่งขัน
ประเภททีม
ที่ 1 ถ้วยรางวัลพร้อมทุนการศึกษา 24,000 บาท
ที่ 2 ถ้วยรางวัลพร้อมทุนการศึกษา 15,000 บาท
ที่ 3 ถ้วยรางวัลพร้อมทุนการศึกษา   9,000 บาท

ประเภทบุคคลหญิง
ที่ 1 ถ้วยรางวัลพร้อมทุนการศึกษา 8,000 บาท
ที่ 2 ถ้วยรางวัลพร้อมทุนการศึกษา 5,000 บาท
ที่ 3 ถ้วยรางวัลพร้อมทุนการศึกษา 3,000 บาท

ดาวรุ่ง

ผู้ชนะจำนวนกระดานมากที่สุด แต่ไม่ได้อันดับ 1,2 และ 3
ดาวรุ่งชาย รางวัลละ 1,000 บาท
ดาวรุ่งหญิง รางวัลละ 1,000 บาท

ทีมพัฒนาดีเด่น

ทีมละ 3,000 บาท
พัฒนาขึ้น 10 อันดับขึ้นไป สำหรับทีมที่ได้อันดับที่ 20 ขึ้นไปในการแข่งครั้งที่แล้ว
พัฒนาขึ้น 5 อันดับขึ้นไป สำหรับทีมที่ได้อันดับที่ 1-19 ขึ้นไปในการแข่งครั้งที่แล้ว