กติกาการแข่งขัน U-GO

กติกาการแข่งขัน U-GO
  1. ให้แต่ละสถาบันส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันดังนี้

1.1  ประเภททีม  3  คน  ส่งได้ไม่เกินสถาบันละ  3  คน

1.2  ประเภทบุคคลหญิง ส่งได้สถาบันละ  1  คน

  1. วิธีการจัดการแข่งขัน

2.1  ใช้การแข่งขันแบบ SWISS  SYSTEM  6 รอบ

2.2  ในแต่ละรอบให้แข่งคู่ละ  1  กระดาน ผู้ชนะได้  1  คะแนน ผู้แพ้ได้  0  คะแนน

2.3  ในกรณีประเภททีม ทีมชนะคือ ทีมที่มีนักกีฬาชนะตั้งแต่  2  คน ขึ้นไปในรอบนั้น ๆ

2.4  ในกรณีประเภททีม ให้มือ 1 แข่งกับมือ 1,มือ 2 แข่งกับมือ 2, มือ 3 แข่งกับมือ 3 ของแต่ละทีมทุกรอบ

2.5  ในแต่ละรอบให้ผู้ที่มีคะแนนเท่ากัน และยังไม่เคยแข่งขันกันมาก่อนในกรณีที่ไม่สามารถหาคู่แข่งขันที่มีคะแนนเท่ากันได้ ให้จับฉลากหาคู่แข่งจากผู้ที่มีคะแนนต่ำกว่า  1  คะแนน

2.6  เมื่อทุกทีม / คน แข่งครบ 6 รอบแล้ว ให้ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 3 ทีม / คนแรก ได้อันดับที่ 1,ที่ 2 และที่ 3 ตามลำดับ

2.7  ในกรณีคะแนนรวมเท่ากันให้เปรียบเทียบผลรวมคะแนนของคู่แข่งขันที่ทีม / คนนั้น ได้แข่งผ่านมา ทั้งหมดทุกรอบ ( S.O.S. ) ใครมีคะแนน S.O.S. มากกว่า ให้ได้อันดับสูงกว่า

2.8  ในกรณีคะแนนรวมในข้อ 2.7 ยังเท่ากันอีก ให้ดูผลการแข่งขันของคู่นั้น ผู้ชนะให้ได้ตำแหน่งสูงกว่า แต่ถ้าไม่เคยแข่งขันให้เปรียบเทียบผลรวมคะแนน S.O.S. ของคู่แข่งขันที่ทีม / คนนั้น ได้แข่งผ่านมา ทั้งหมดทุกรอบ ( S.O.S.O.S. ) ใครที่มีคะแนน S.O.S.O.S. มากกว่าให้ได้อันดับสูงกว่า ถ้า S.O.S.O.S.  ยังเท่ากันอีกให้จับฉลากหาผู้ชนะ

  1. กติกาการแข่งขัน

3.1  ให้ผู้ชนะการเสี่ยงทายเป็นผู้เล่นหมากสีดำ ( การเสี่ยงทายให้ใช้การกำเม็ด ทายคู่ ทายคี่ )

3.2  ให้ฝ่ายดำได้วางหมากเม็ดแรก แต่ต้องลบแต้มต่อ 5.5 แต้ม ตอนนับคะแนน

3.3  ใช้กติกาการนับแบบญี่ปุ่น

3.4  การวางหมากล้อม ห้ามทดลองวางหรือใช้นิ้วจิ้มดู เมื่อวางหมากนิ่งที่จุดใดถือว่าวางที่จุดนั้น แม้ว่าจะยังไม่ปล่อยมือก็ตาม

3.5  เมื่อคิดว่าจะทำแต้มเพิ่มกันไม่ได้แล้ว ให้ฝ่ายหนึ่งถามอีกฝ่ายหนึ่งว่า ” หมดแล้วใช่ไหม ? ” เมื่อคู่ต่อสู้ตอบว่า ” ใช่ ” ให้ผลัดกันลงในตา NEUTRAL จนหมดไม่บุกเข้าทำลายพื้นที่กันอีก

3.6  แต่ละเม็ดจะใช้เวลาคิดนานเท่าใดก็ได้ แต่เวลาที่ใช้รวมของแต่ละฝ่ายต้องไม่เกิน  60  นาที หากฝ่ายใด ฝ่ายหนึ่งใช้เวลาไป  60  นาทีแล้วเกมยังไม่จบ จะต้องถูกบังคับให้เดินอีก 15  เม็ด ภายในเวลา  10  นาที ถ้าสามารถทำได้และเกมยังไม่จบ กรรมการจะให้เดินอีก  15  เม็ด และให้เวลาอีก  10 นาที เช่นนี้เรื่อย ๆจนกว่าจะไม่สามารถเดินหมากได้หมด  15  เม็ด ภายใน  10  นาทีนั้น ให้กรรมการจับเวลาปรับให้นักกีฬาคนนั้นเป็นฝ่ายแพ้ทันที

3.7  ในกรณีที่คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ไม่สามารถจัดหานาฬิกา ( CHESS CLOCK ) หรือ ( STOP WATCH )  มาใช้อย่างเพียงพอ ให้นักกีฬาทุกคู่แข่งขันโดยไม่ต้องใช้นาฬิกาจับเวลา

  1. ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน

4.1  ในกรณีใช้นาฬิกาจับเวลา ( CHESS CLOCK ) เมื่อเริ่มการแข่งขันแล้ว ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยังไม่ลงแข่งขันกรรมการจัดการแข่งขันจะให้ฝ่ายที่มารอแล้วกดนาฬิกาจับเวลาทันที ถ้าครบ  15  นาที แล้วอีกฝ่ายหนึ่งยังไม่มาแข่งขัน ให้ถือว่าฝ่ายที่มาแล้วเป็นฝ่ายชนะ แต่ถ้าทันก่อนครบ  15 นาที ก็อนุญาตให้ทำการแข่งขันได้ แต่ต้องหักเวลาออกเท่ากับที่อีกฝ่ายหนึ่งต้องรอ

4.2  ในกรณีที่ไม่มีนาฬิกาจับเวลา เมื่อเริ่มการแข่งขันแล้วให้ฝ่ายที่มาแข่งขันรออยู่ ถ้าครบ  15  นาทีแล้วอีกฝ่ายหนึ่งยังไม่ลงแข่งขัน ให้ถือว่าฝ่ายที่มารออยู่แล้วเป็นฝ่ายชนะในกระดานนั้น แต่ถ้ามาทันก่อน ครบ  15 นาที ก็อนุญาตให้ทำการแข่งขันได้ แต่ต้องหักเวลาออกเท่ากับที่อีกฝ่ายหนึ่งต้องรอ

  1. การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด