กีฬาหมากล้อมอุดมศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22

ลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาหมากล้อมอุดมศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่ 22

ลงทะเบียนแข่งขันประเภททีม

ลงทะเบียนแข่งขันประเภทบุคคลหญิง

หมดเขตรับสมัครในวันที่ 31 สิงหาคม 2562

วิดีโอการแข่งขันหมากล้อมอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย